Concurs de fotografia “Postals gracienques”

L’associació per al fet gracienc Grup 1850 convoca el concurs de fotografia “Postals gracienques”, amb l’objectiu de publicar les imatges en unes postals. A continuació trobareu les bases per si voleu participar-hi. També podeu donar-nos un cop de mà en la difusió, descarregant-vos el cartell que hem preparat.

BASES

Categories

Nadal: fotografies de Gràcia, on es reflecteixi l’esperit nadalenc gracienc.
Gràcia: fotografies de Gràcia i la vida a gràcia, monuments, cultura, etc…

Premis
Categoria de Nadal: Un sopar per a dues persones al Bar occità JAN PETIT
Categoria de Gràcia: Un sopar per a dues persones al Bar occità JAN PETIT
Els premis podran ser declarats deserts pel Jurat.

Jurat
El Jurat estarà constituït per un fotògraf professional, un conseller de districte i un ( per determinar). Actuarà com a secretari (sense vot) el secretari del grup 1850.

Obres
Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies, una a cada categoria o amb dues a la mateixa. Cada fotografia només pot concursar en una de les dues categories. Les fotografies han de ser originals i exclusives de l’autor i no han d’haver estat premiades ni publicades amb anterioritat.

Presentació
Les imatges es presentaran en format JPEG/JPG, amb una mida de 3.000 píxels pel costat més llarg i amb un pes màxim de 5 Mb.

Identificació
El nom dels arxius de les fotografies presentades ha de començar amb les lletres NAD per la categoria de Nadal i amb les lletres GRA per la categoria de Gràcia. Després d’aquestes tres primeres lletres hi haurà el nom i els cognoms de l’autor. Finalment hi constarà un número d’ordre (1 o 2).
Exemple: GRAJoanPuigPerez1.jpg, GRAJoanPuigPerez2.jpg

Tramesa
Cada fotografia s’haurà de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça: 1850@gracianet.org
(cada concursant podrà enviar un màxim de dos correus electrònics). A l’Assumpte caldrà posar: concurs de fotografia Postals gracienques
En el text del correu hi haurà de constar la següent informació:

 1. Per a cada fotografia que es presenti, el nom de l’arxiu, un títol, el lloc i la data de realització.
 2. Dades personals: Nom i Cognoms, Mail de contacte.
 3. En el correu s’hi adjuntarà el fitxer de la fotografia, en format JPG amb una mida de 3.000 píxels pel costat més llarg i amb un pes màxim de 5 Mb.

Dates de presentació
De l’7 al 15 de Gener de 2012.

Veredicte
El Jurat farà públic el veredicte la segona setmana de Febrer de 2012.

Lliurament de premis
Els premis seran lliurats el Febrer de 2012. Els guanyadors rebran un mail. I les fotografies guanyadores estaran penjades a la web del grup www.grup1850.cat

Notes
•  Les imatges incloses en correus que no compleixin els 3 punts citats a l’apartat “Tramesa” o que s’enviin fora de termini NO SERAN ADMESES A CONCURS.
•  Les fotografies premiades, quedaran en poder del Grup1850, que podrà publicar-les fent-hi constar el nom de l’autor/a.
•  Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d’autor i els drets d’imatge.
•  El grup 1850 s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
•  Pel fet de guanyar en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per la reproducció de les seves obres en una postal, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics.
•  Pel sol fet de prendre part, els participants accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les.
•  El Grup1850 solucionarà qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases.

Sopar de la Independència 2010

El grup 1850 farà el Sopar de la Independència el pròxim dimarts 6 de juliol a les 22h al Centre Moral, c/Ros de Olano.

El preu del tiquet serà de 18€.

Per confirmar la vostra assistència cal que ingresseu el preu del tiquet al compte de l’entitat: 2100-3003-53-2200551964, abans del dilluns 5 de juliol.

En aquest sopar, com és tradicional, s’entregaran el premi al gracianisme i el premi a l’antigracianisme.

Comunicat del Grup 1850 en relació a l’Escamot Francesc Derch

Amb motiu del recent segrest del penó de la ciutat de Barcelona del balcó de l’Ajuntament de Gràcia, segrest que es produeix per segona vegada i que ha reivindicat l’anomenat Escamot Francesc Derch, el Grup 1850 vol fer públic el següent:

 1. La tipologia d’accions directes que l’Escamot Francesc Derch du a terme difereix de la manera d’actuar que nosaltres tenim i amb la qual pretenem assolir els objectius identitaris assenyalats des de la nostra fundació.
 2. Les accions, campanyes, activitats i posicionaments del Grup 1850 – sens dubte molt menys mediàtiques que les de l’Escamot Francesc Derch–, intenten aconseguir o acostar-se als nostres objectius, a través d’un treball assossegat, intens, tranquil i de fons. La nostra manera de treballar s’expressa a través de la voluntat de sensibilització social i de convenciment ciutadà
 3. Des de la coincidència plena en la necessitat de preservar la identitat i la idiosincràsia pròpies de la vila de Gràcia, en el si del Grup 1850 hi conviuen diverses sensibilitats que van des de l’independentisme gracienc fins a la necessitat d’una major autonomia política i administrativa.
 4. Agraïm ben sincerament a l’anomenat Escamot Francesc Derch el suport explícit que han fet públic a la campanya per aconseguir el canvi de nom de l’actual plaça Rius i Taulet pel de plaça de la Vila. Objectiu que esperem aconseguir amb el màxim suport possible de la ciutadania gracienca sense  necessitat de barrejar-lo amb la resolució d’altres accions, com les que du a terme l’Escamot.
 5. A més a més de l’esmentada campanya per la plaça de la Vila, el Grup 1850 està preparant, en aquests moments, noves accions com: — Campanya per tal que el carrer Secretari Coloma recuperi el seu antic i molt més digne nom de Pau Alsina: — Campanya informativa i de sensibilització sobre la identitat de la nostra vila adreçada als nous veïns que hi arriben; — Campanya de dignificació de l’espai que, al Cementiri Vell de Barcelona, recorda els revolucionaris graciencs del 1856.

Visca sempre la Vila de Gràcia !!!

Vila de Gràcia, 6 de febrer de 2007

1er sopar de la independència

Dijous, 6 de juliol a les 21.30 hores el Grup 1850 inaugura el que es vol convertir en una tradició: El sopar de la Independència. El 6 de juliol de 1850 Gràcia es convertia en municipi autònom i el grup vol reunir tots aquells ciutadans que es vulguin afegir a aquesta commemoració tan especial al restaurant Sant Yago (Gran de Gràcia 256).

En aquesta primera edició del sopar volem també presentar-nos com a associació i animar-vos a tots i totes a formar-hi part.

Si us voleu afegir al sopar, cal que ens envieu un correu electrònic a la nostra adreça: 1850@gracianet.org i fer un ingres per import de 18 euros al compte 2100-3003-53-2200551964 (Caixa de pensions). Porteu el justificant d’ingres el dia del sopar, si us plau!

El grup 1850 creix

El col·lectiu gracienc conegut com a Grup 1850 ha decidit, en la seva última reunió, convertir-se en una associació. Aquesta decisió és fruit de les moltes peticions rebudes per part de persones que volien inscriure-s’hi. Hores d’ara s’han iniciat les gestions per dotar el grup d’uns estatuts. En poques setmanes es preveu tenir enllestit aquest tràmit. Posteriorment s’iniciarà el procés per tal que tothom qui ho vulgui pugui apuntar-s’hi.

El Grup 1850 es va constituir a mitjans de l’any 2004, com un col·lectiu de fet amb voluntat d’opinar i actuar per tal de protegir i reinterpretar la identitat de la vila, sotmesa a l’alta pressió del mercat immobiliari i a les inèrcies uniformitzadores en què es troba immers el conjunt de Barcelona. Fins ara, tenia una estructura de grup de fet, sense altra voluntat que la que tirar endavant els projectes que proposaven els seus membres fundacionals. Hores d’ara es vol fer una passa més: l’aprovació d’uns estatuts suposa l’enfortiment de la seva estructura i la creació de les necessàries garanties per tal decréixer amb la presència de nous membres.

En tot el seu temps d’existència, el Grup ha opinat i intervingut en afers molt diversos com el mobbing immobiliari o el tancament –finalment evitat- de La Violeta. Així mateix, ha endegat campanyes pròpies com la reforma del nomenclàtor gracienc per tal d’incloure-hi personalitats i referents de la pròpia vila. En aquest sentit, convé destacar la proposta per tal de canviar el nom de la plaça de Rius i Taulet pel de “Plaça de la Vila”, iniciativa que compta amb el suport de 500signatures que properament es presentaran a l’Ajuntament de Gràcia i a l’Ajuntament de Barcelona.

Vila de Gràcia, 14 de març de 2006

Campanya per aconseguir que la Pça. Rius i Taulet canviï de nom i passi a dir-se Pça. de la Vila

Francesc de Paula Rius i Taulet fou un dels més importants alcaldes de la ciutat de Barcelona i ens sembla perfectament lògic que la seva memòria hi sigui permanentment recordada. De fet, a més a més de l’actual plaça, Rius i Taulet, té una avinguda, un carrer i un monument dedicats a la ciutat.

Per altra banda, és un costum força generalitzat a Catalunya que els pobles popularitzin la seva plaça central, la més emblemàtica, on sovint hi ha l’Ajuntament, denominant-la plaça de la vila.

Així doncs, els/les sotasignats i sotasignades donem suport a la Campanya endegada pel Grup 1850 per demanar que l’actual nom de la plaça Rius i Taulet sigui oficialment canviat pel de Plaça de la Vila.

Quan en tinguis un de ple ens el pots fer arribar, contacta per correu electrònic amb nosaltres i et direm on pots fer-ho. Moltes gràcies!

>>> Descarrega el full de recollida de signatures

Alguns dels primers objectius que ens proposem

 • Iniciar una campanya de conscienciació institucional i ciutadana per promoure l’ús i popularització oficial i particular de la bandera de Gràcia. Difondre i popularitzar el símbol dels lliris de Gràcia.
 • Des del més absolut respecte a la personalitat del qui fou alcalde de Barcelona Francesc de P. Rius i Taulet, promoure una campanya popular per demanar, a les instàncies corresponents, que la plaça de la vila sigui batejada de manera més propera a la sensibilitat històrica i popular dels graciencs i les gracienques.
 • Promoure una campanya popular per difondre el valor de la torre de l’actual plaça Rius i Taulet com a campanar civil.
 • Des del respecte, també, a la legalitat administrativa, demanar l’ús oficial de la terminología “Ajuntament de Gràcia” enlloc de la de “Consell del Districte de Gràcia”. Reivindicació per a la qual oferim el nostre suport –si ells ho consideren adient- perquè es faci extensiva a altres territoris de Barcelona que havien estat municipis independents.
 • Promoure una campanya popular per restaurar i dignificar la tomba i la memòria històrica dels herois graciencs que, després dels fets revolucionaris del 1856, foren executats sumaríssimament i sense judici previ pel general repressor Juan Zapatero i que es troben enterrars al Cementiri Vell de Barcelona.
 • Conscienciar els responsables dels àmbits escolars de Gràcia, tant públic com privat, de l’interès que la història i la realitat actual de la vila tinguin algun tipus de presència estable en l’ensenyament als centres docents del nostre territori.
 • Dissenyar i promoure l’ús d’un senyal identificatiu propi de la vila de Gràcia per als automòbils, motos, bicicletes, etc…
 • Endegar una campanya per conscienciar a les institucions, empreses, comerços, entitats, particulars, etc. de Gràcia en el sentit d’utilitzar en les cartes i altres documents de tota mena l’encapçalament “A la Vila de Gràcia…..”